archidea
.
MIATEMA.HU
Talált Témák
Talált Hozzászólások
KIVITELEZÉS » Szerkezetek » Pécs admin 2017-11-15 00:08
Tisztelt Szovánné!

A jogszabály idézésével kezdem, ezt követően találja véleményemet.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez tartozó 1. sz. melékletében ez áll (a nem lakó épületre vonatkozó részeket töröltem csak a szöveg rövidítése érdekében):
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7.A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
Forrás: http:// net.jogtar.hu

A jogszabály kevéssé szigorú szövegezése ellenére javaslom, hogy a tervezett munkákkal kapcsolatban kérje ki előzetesen statikus szakértő véleményét. Amennyiben a tervezett átalakítás megvalósítható, akkor az áthidalót terveztesse meg, és szakkivitelezővel kiviteleztesse, szerződés alapján. Tekintettel arra, hogy a főfal tartószerkezet, annak átalakításakor elkövetett hiba akár életveszélyes állapotot teremthet, illetve nagy értékű anyagi kárt is okozhat. Szakember bevonásával történő előkészítés és kivitelezés esetén ezek a kockázatok elkerülhetők.
Help content
Részletes leírás  |  Felhasználási feltételek  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Impresszum  |  Kapcsolat