archidea
.
MIATEMA.HU

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

a miatema.hu honlaprendszerhez tartozó PUBLIKUS, azaz bárki számára elérhető weboldalakhoz

 

Az Adatkezelő neve és címe:

Archidea Kft., 1134 Budapest, Lehel u. 14.

 

Az Adatfeldolgozó adatai:

Arteries Studio Kft.

Postacím: H-2162 Őrbottyán, Fő út 53.

E-mail cím: info@arteries.hu

Mobil:+36 20 886 1006, +36 30 5533 911 

 

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

NAIH-71618/2013. 


Elérhetőség:

info@miatema.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó Adatvédelmi nyilatkozat a miatema.hu rendszerhez tartozó összes weboldalról elérhető.

Az adatkezelés Adatvédelmi nyilatkozatban nem részletezett, illetve nem szabályozott részleteire az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Isztv.) rendelkezései az érvényesek. Az Isztv. megtalálható a szabad hozzáférésű jogtárakban, többek között a www.magyarorszag.hu oldalon is.

Ha az érintettek (a továbbiakban érintettek, vagy Felhasználók) személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az itt felsorolt információk nyilvánosságra hozatalával is: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

A kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó erre a feladatra kijelölt munkatársai az Isztv. előírásainak betartásával megismerhetik és kezelhetik.


Funkcionális adatkezelés 


Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Isztv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes hozzájárulás alapján megadott személyes adatok addig számítanak személyes adatnak, amíg az adat kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személyes adatok kezelhetők abban az esetben is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, és/vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének (igényének) érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek (igény) érvényesítése a személyes jog korlátozásával arányban áll.

Az Isztv. 3. §.-a tartalmazza az Adatvédelmi nyilatkozatban használt és hivatkozott fogalmak jelentését, magyarázatát (Értelmező fogalmak). 

 

Az adatkezelés módja:

Az adatkezelés a miatema.hu internetes rendszerhez tartozó publikus honlapokon abban az esetben történik, ha a Felhasználó egyes adatait megadja. A rendszer alapfunkcióinak használatához adatmegadás nem szükséges, de egyes funkciók használatának (pl. bejegyzés írásának) feltétele, hogy a Felhasználó legyen regisztrálva és bejelentkezve, vagy ha nem regisztrált Felhasználó kívánja az adott funkciót használni, akkor a bejegyzés előtt adja meg egyes adatait. A bejegyzéshez szükséges eseti adatszolgáltatás, illetve a regisztráció esetében a regisztrációkor történő adatmegadás önkéntes, az adatkezelés a Felhasználó előzetes tájékozódáson alapuló, határozott hozzájárulása alapján történik. 


A kezelt adatok köre:

Az eseti Felhasználó által kötelezően megadandó adatok: nicknév (szabadon választott becenév, ami a fórumban megjelenik), e-mail cím.

A magát regisztrálni kívánó Felhasználó által kötelezően megadandó adatok: nicknév (szabadon választott becenév, ami a fórumban megjelenik), e-mail cím, családnév (vezetéknév), keresztnév, dátum, időpont. Ezen adatok kerülnek felhasználásra Hírlevelek küldése esetén is.

A regisztráció során önkéntesen megadható további adatok: telefonszám, születési dátum, ország, város, azonosító (egyedi, a fórum célcsoportjára jellemző besorolás, pl. kamarai regisztrációs szám, és avatarkép (a Felhasználó által szabadon választott azonosítókép). 

A miatema.hu internetes rendszerhez tartozó nyitott, azaz publikus fórumokon megadott személyes adatok -a nicknév kivételével,- a Felhasználók számára nem láthatók, és nem elérhetők.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött képek, dokumentumok. linkek (url címek) tárolási helyének közvetlen elérhetőségi url-je, annak külső helyre történő belinkelésével kívülről is közvetlenül elérhetővé válik, így a Felhasználó által feltöltött kép, dokumentum és url cím a nem regisztrált tagok és külső látogatók számára is elérhető.

A szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, de a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának az ellenőrzése, az illetéktelen és rosszindulatú Felhasználók kiszűrése, valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldésének biztosítása, továbbá a miatema.hu rendszer működését meghatározó jogi alapokkal (Adatvédelmi nyilatkozat, Felhasználási feltételek, jogszabályi háttér), és azok esetleges változásával kapcsolatos tájékoztatás.

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésének a célja internetes közösség kialakítása és a felhasználók azonosítása a regisztrációhoz kötött, illetve prémium funkciók használatához szükséges adatok kezelése.

A Felhasználó döntése alapján az általa megadott nem személyes adatok (bejegyzések, hozzászólások, képek, dokumentumok, linkek) kezelésének a célja az adatok publikussá tétele, azaz az adatok elérésének a biztosítása a szolgáltatásban nem regisztrált internet felhasználók számára, továbbá az adatok elérésének és megjelenítésének biztosítása az Internetes keresőmotorok (Google, Yahoo, Bing, stb.) számára.

A Felhasználó önkéntes döntése alapján megadott személyes, közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetében az adatkezelés célja internetes közösség kommunikációjának elősegítése, digitális tartalommegosztás, a felhasználók által megélt tapasztalatok átadása, egymás segítése, önkifejezés és a megadott információkban történő kereshetőség lehetőségének biztosítása, valamint a Felhasználó tájékoztatása a honlapon való saját tevékenységével (Bejegyzések) kapcsolatos információkkal (pl. nézettség, új hozzászólások, kapcsolatfelvételi kérelem stb.), vagy a honlappal kapcsolatos tudnivalókkal (pl. Adatvédelmi nyilatkozat, Felhasználási feltételek változásával) kapcsolatban.

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő és/vagy Adatrögzítő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes tájékoztatásán alapuló egyértelmű hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján előírt, kötelező adattovábbításokra.

A miatema.hu internetes rendszer Adatkezelője, és Adatfeldolgozója fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötelezően megadandó, és önkéntesen megadott személyes és nem személyes adatokat és információkat statisztikai célokra felhasználja.

 

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatkezelés a regisztrált felhasználók esetében addig tart, amíg a Felhasználó regisztrációja általa, vagy az Adatkezelő, Adatfeldolgozó által törlésre nem kerül. Eseti felhasználók esetében az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az eseti Felhasználó az adatainak törlését nem kéri. (Amennyiben a Felhasználó önkéntes döntése alapján az adatok törlését kéri, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a törlésre vonatkozó igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.) A Felhasználó adatainak a kezelése általánosságban addig tart, ameddig azt az adatkezelés célja indokolja.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, megtévesztőek, jogellenesek, vagy azokkal törvényt sértenek, illetve bűncselekményt követnek el, az adatokat megadó Felhasználó regisztrációját az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Felhasználási Feltételekben biztosított módon a az összes megadott személyes adattal együtt azonnal törölheti.

Az Adatkezeő illetve az Adatfeldolgozó a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a szolgáltatás igénybevételét Felhasználó számára. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.


Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogatót azonosító jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót beazonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k a regisztráció befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


Hírlevél küldés

Hírlevéllel, reklámlevéllel kapcsolatos adatkezelés az Iszrt. szabályozása szerint történik. A Felhasználó a miatema.hu rendszer által automatikusan küldött egyedi saját tevékenységgel kapcsolatos hírlevelekre vonatkozó igényét a saját profilban található űrlapon be- és kikapcsolhatja, a csoportos hírlevelek a Felhasználó írásos kérése esetén, annak beérkeztet követően nem kerülnek kiküldésre. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozat hiányában is jogosult nem direkt marketing levélnek minősülő, úgynevezett rendszerüzenetet küldeni érintettnek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját, önkéntesen vagy kötelezően megadott személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben az info@miatema.hu címre kell eljuttatni. Az adatok a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az adatok törlése esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

A Felhasználó által megadott nem személyes adatok és információk a személyes adatok törlését követően is elérhetők lesznek, de az ezen adatokat létrehozó Felhasználóra utaló nicknév és avatar a személyes adatok törlését követően nem lesznek láthatók.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatás további, a módosítás hatálybalépését követő használatával a módosított adatkezelési szabályzatot elfogadja.

 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a kérés beérkezését követő 8 munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@miatema.hu címre kell eljuttatni. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

A Felhasználók kötelezettsége, és általuk megadott adatokkal kapcsolatos felelősség:

A Felhasználók, az általuk megadott adatok esetében kötelesek a személyes adatok védelemre, és a szerzői jogra vonatkozó szabályokat betartani, különös tekintettel a szabadon választható adatok (nicknév, avatarkép) esetében. 

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a kötelezően és szabadon választhatóan megadható adatok tekintetében valós adatokat adnak meg. Kivétel ez alól a nicknév és az avatarkép, mivel ezek csak a Felhasználó egyedi megjelenését segítik, de a Felhasználóra nézve személyes információkat nem kell tartalmazzanak.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Felhasználók által megadott adatokért felelősséget nem tud vállalni, de fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, megtévesztőek, jogellenesek, vagy azokkal törvényt sértenek, illetve bűncselekményt követnek el, az adatokat megadó Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törli.


Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

  1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

v.1.0_2013.10.10

 

Help content
Részletes leírás  |  Felhasználási feltételek  |  Adatvédelmi nyilatkozat  |  Impresszum  |  Kapcsolat